Zásady ochrany osobných údajov

 

Tieto zásady ochrany osobných údajov („Zásady ochrany osobných údajov“) upravujú ako

BIEMA sro prevádzkovateľom portálu 24/7 SPORT
Adresa:
Súvoz 1/1663 911 01 Trenčín
IČO: 52124878
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín Vložka číslo 37545/R
(ďalej len „247SPORT”)

  • Systém rezervácie neukladá žiadne dáta užívateľa, prevádzkovateľ športoviska má len informáciu o rezervačnom čase a hre spolu s QR kódom. Informácie o platiteľovi má jedine prevádzkovateľ platobného terminálu – banka. 
  • V prípade záujmu o hru v musíte si stiahnuť aplikáciu 24/7 sport.
  • Navštívením Internetovej stránky https://247sport.sk najdete odkaz naše mobilné aplikácie a na športoviská zapojené do systému objednávania. Nainštalovaním Mobilnej aplikácie akceptujete a súhlasíte s pravidlami popísanými v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

1. Aké typy informácií a osobných údajov zhromažďujeme a ako ich využívame

  • Informácie a osobné údaje poskytnuté Používateľom Aplikácie 247SPORT
  • Aplikácia 247SPORT nevyžaduje  aby sa používateľ zaregistroval. V prípade ak klient chce aby bol informovaný aj inak ako v aplikácií môže zadať telefónne číslo alebo email, na ktorý zašleme  info o zmenách jeho rezervácií. Ak nezadá, dostane všeobecnú informáciu na vývesku aplikácie. Zadaný kontakt je súčasťov len danej rezervácie.
  • Aplikácia nezaznamenáva polohu užívateľa.
  • Log súbory nevytvárame. Ukladáme len QR kód k rezervácií a k platbe.

2. Bezpečnosť

Používame primerané elektronické, osobné a fyzické prostriedky na ochranu údajov pred ich stratou, odcudzením, zmenou alebo zneužitím. V každom prípade Vás upozorňujeme, že ani najlepšie bezpečnostné opatrenia nemôžu úplne eliminovať riziko.

3. Maloletí

  • Nezbierame a neuchovávame údaje o veku.
  • Každá osoba, ktorá navštevuje Internetovú stránku alebo používa Aplikáciu 247SPORT musí súhlasiť s našimi obchodnými podmienkami, ktorých súčasťou sú aj Zásadami ochrany osobných údajov.
  • V prípade, ak nesúhlasíte s týmto Zásadami ochrany osobných údajov, prosím nepoužívajte Internetovú stránku a/alebo nevyužívajte Aplikáciu 247SPORT.