Ako to funguje?

 

 1. V prípade záujmu o hru vsi musíte  stiahnuť aplikáciu 24/7 sport.
 2. V rámci aplikácie si vyberiete: PRIESTOR, deň, šport, čas začatia hry a trvanie hry.
 3. Aplikácia povoľuje rezerváciu maximálne 15 dní dopredu.  
 4. Cenu je vidno len ak je športovisko pre daný šport , deň a hodinu voľné.
 5. Aplikácia priamo ukazuje cenu prenájmu opravenú o vaše bonusy.
 6. Po odsúhlasení športu, termínu, hodiny a trvania ste  prevedený  na platobný terminál.
 7. odsúhlasíte  obchodné podmienky a  rezerváciou.
 8. Zaplatíte.
 9. Po zaplatení dostanete prístupový QR kód a pokyny.
 10. Rezervácia je zrušiteľná bez poplatku do 12 hodín pred termínom. Po tomto termíne sa platba nevracia.
 11. Po príchode do haly v deň rezervácie sa klient preukáže systému ŠPORTOVISKA QR kódom.
 12. V prípade nefungovania  recepcie, systém vpustí najskôr 30 minút pred termínom do vybraných priestorov.
 13. Po prezentovaní sa,  uvidíte  číslo šatne a číslo športoviska.
 14. Športovisko sa rozsvieti 3 min pred začiatkom prenájmu športoviska po opätovnom prezentovaní sa.
 15. Logika Športoviska: zasvieti  3 min pred, blikne 1 min pred koncom, zhasne 2 min po hre.
 16. Prenajímateľ športoviska sa zaväzuje používať len vyhradené športovisko a len v čase prenájmu. Akákoľvek odchyľka môže byť spoplatnená.
 17. V prípade bezrecepciovej prevádzky po ukončení prenájmu športoviska má prenajímateľ 30 minút na opustenie vnútorných priestorov. Po tomto termíne bude aktivované zabezpečovacie zariadenie.
 18. Športoviská sú v prevádzke 24 hodín denne 7 dní v týždni, prosíme o slušné zaobchádzanie so zariadením. V prípade zistenia neprimeraného poškodenia prenajímateľ súhlasí s plnou náhradou škôd.
 19. V prípade hrania viacerých športovcov na športovisku je platiteľ ten kto rezervuje športovisko. platby na diely nie sú možné. QR kód si športovci medzi sebou vymenia zdieľaním – funkcia Zdielať  QR-KOD je  V APLIKÁCIÍ
 20. Ak ste pravidelný zákazník, doporučujeme vypísať Kontaktné informácie. Sú podmienkou čerpania vernostných zliav. Pravdivosť nie je podmienka.
 21. Systém rezervácie neukladá žiadne dáta užívateľa, prevádzkovateľ ŠPORTOVISKA a rezervačnej aplikácie  má len informáciu o rezervačnom čase a hre spolu s QR kódom.
 22. Informácie o platiteľovi má jedine prevádzkovateľ platobného systému.